Wsparcie UE

Projekty Unijne

Dbając o ciągły rozwój zarówno naszej firmy jak i naszych wyrobów realizujemy liczne projekty inwestycyjne gdzie cześć z nich wspierana jest środkami z UE.

Projekty te wiążą się z prowadzeniem własnych prac B+R oraz zgłoszeniami patentowymi.

Poniżej znajdują się nasze ostatnie inwestycje przy wsparciu ze środków z UE.

Profil NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych usług związanych z cięciem wzdłużnym wielkogabarytowych kręgów stali”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi wysoko precyzyjnego cięcia kręgów stali o wadze powyżej 24 ton i nie cięższych niż 30 ton oraz magazynowania towarów i produktów, wytworzonych dla zewnętrznych zleceniodawców, w systemie just-in-time. Wdrożenie powyższych usług nastąpi poprzez zakup następujących środków trwałych:

– suwnica o udźwigu do 30 ton – 1 szt.;

– wózek widłowy o udźwigu 8 ton – 1 szt.

Planowana inwestycja oraz zmiana organizacyjna z nią związana zmierza w podstawowym zakresie do utrzymania i rozwoju zakresu świadczonych usług,
a przez to ochrony zagrożonych miejsc pracy jako skutek załamania się rynku w efekcie pandemii COVID-19.

Wartość projektu:  865 920,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  598 400,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl


Profil NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania profili i taśm perforowanych z jednoczesnym wykorzystaniem cięcia wzdłużnego i metody rotary punchingu”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania stalowych profili i taśm perforowanych z jednoczesnym wykorzystaniem cięcia wzdłużnego i metody rotary punchingu.

Projekt obejmuje zakup nowych elementów parku maszynowego, w tym:

– linii do cięcia wzdłużnego;

– szlifierki do płaszczyzn ze stołem obrotowym;

– szlifierki do otworów CNC;

– centrum wytaczarsko-frezarskiego CNC.

Rozwiązanie technologiczne, planowane do wdrożenia, nie jest aktualnie dostępne na rynku polskim jak i zagranicznym. Oparte zostało o autorskie zaprojektowanie linii do cięcia wzdłużnego pozwalającego przeprowadzić jednocześnie proces perforowania.

Wartość projektu:                                     10 010 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:              3 503 675,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez zakup oprogramowania do projektowania narzędzi produkcyjnych, systemu pomiarowego linii produkcyjnych oraz modułu do obsługi gospodarki magazynowej i logistyki wraz z osprzętem”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie:
– projektowania narzędzi produkcyjnych oraz produktów firmy,
– produkcji,
– gospodarki magazynowej i logistyki.

Głównym celem realizacji projektu jest zastąpienie działań wykonywanych obecnie w sposób tradycyjny nowoczesnymi metodami komputerowymi. Efektem projektu będzie wyeliminowanie czasochłonnego procesu projektowania ręcznego na papierze milimetrowym profili i narzędzi niezbędnych do ich wytworzenia (rolek formujących). Dzięki cyfryzacji projektowania wyeliminowany zostanie też proces wykonywania, testowania i ponownego wielokrotnego przeprojektowywania rolek, co ma miejsce obecnie. Nabyty system czujników pomiarowych umożliwi realizację wysokoprecyzyjnego procesu produkcyjnego zgodnie z wykonanymi projektami cyfrowymi. Ponadto cyfryzacji ulegnie model zarządzania magazynem i logistyką. Projekt będzie stanowił innowację procesową oraz organizacyjną, w modelu B2E.

Całkowita wartość projektu:  685 300,54 PLN
Wydatki kwalifikowane:   557 154,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  278 577,45 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Firma „PROFIL” Grzegorz Rauk, Ewa Niepsuj Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania krótkich serii niestandardowych elementów metalowych z użyciem innowacyjnego lasera fiber z oprogramowaniem sterującym CNC, akumulatora taśmy, prasy krawędziowej oraz tokarki”.
Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego procesu wytwarzania krótkich serii niestandardowych (o różnych kształtach) elementów metalowych oraz elementów perforowanych, poprzez zakup:

  • innowacyjnego w skali świata modelu lasera fiber,
  • akumulatora do blachy (taśmy),
  • prasy krawędziowej,
  • tokarki.

W wyniku realizacji projektu powstanie także innowacja produktowa jaką będzie dotychczas nie produkowany w Polsce kształtownik perforowany o długości powyższej 12 m. Dzięki realizacji projektu firma będzie mogła zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez świadczenie usług, które stanowią obecnie niszę na rynku, a są najbardziej opłacalne i pożądane przez odbiorców (wykonywanie krótkich serii produktów o niestandardowych kształtach). Obecnie dla wszystkich firm jest to produkcja czasochłonna i nieopłacalna.

Celem projektu jest:
1. Wzrost konkurencyjności Firmy na rynku krajowym i europejskim poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej,
2. Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o usługę produkowania krótkich serii elementów metalowych o zróżnicowanych kształtach, często skomplikowanych technologicznie.
3. Rozwój eksportu produktów, które Wnioskodawca będzie wytwarzał dzięki realizacji projektu.
4. Możliwość realizacji zamówień w systemie „just in time” (przygotowanie produktu na umówioną konkretną godzinę) – co jest warunkiem realizacji zamówień m.in. z branży AGD i samochodowej.

Grupami docelowymi będą producenci okien, znaków drogowych, bram, ogrodzeń, branży AGD, meblarskiej i samochodowej.

Całkowita wartość projektu:  997 018,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  852 810,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Profil NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja działalności produkcyjnej i usługowej poprzez udział w cyklu międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych”.

Przedmiotem projektu jest udział firmy Profil NR w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym, celem promocji własnych produktów i usług, a przez to zwiększenie udziału eksportu w ogólnej wartości sprzedaży firmy.

Projekt zakłada udział w pięciu europejskich imprezach targowo-wystawienniczych oraz zakup usług doradczych celem internacjonalizacji działalności.

Promocja i internacjonalizacja obejmie większość produktów i usług firmy Profil NR ze szczególnym uwzględnieniem kształtowników zgrzewanych ocynkowanych o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym.

Wartość projektu:   341 949,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   102 915,56 PLN

www.mapadotacji.gov.pl