News

Dofinansowanie Projektu ze środków UE

PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez zakup oprogramowania do projektowania narzędzi produkcyjnych, systemu pomiarowego linii produkcyjnych oraz modułu do obsługi gospodarki magazynowej i logistyki wraz z osprzętem”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie:
– projektowania narzędzi produkcyjnych oraz produktów firmy,
– produkcji,
– gospodarki magazynowej i logistyki.

Głównym celem realizacji projektu jest zastąpienie działań wykonywanych obecnie w sposób tradycyjny nowoczesnymi metodami komputerowymi. Efektem projektu będzie wyeliminowanie czasochłonnego procesu projektowania ręcznego na papierze milimetrowym profili i narzędzi niezbędnych do ich wytworzenia (rolek formujących). Dzięki cyfryzacji projektowania wyeliminowany zostanie też proces wykonywania, testowania i ponownego wielokrotnego przeprojektowywania rolek, co ma miejsce obecnie. Nabyty system czujników pomiarowych umożliwi realizację wysokoprecyzyjnego procesu produkcyjnego zgodnie z wykonanymi projektami cyfrowymi. Ponadto cyfryzacji ulegnie model zarządzania magazynem i logistyką. Projekt będzie stanowił innowację procesową oraz organizacyjną, w modelu B2E.

Całkowita wartość projektu:  685 300,54 PLN
Wydatki kwalifikowane:   557 154,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  278 577,45 PLN

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI